- Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն - https://old.arfd.am -

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունները

[1]

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունները՝ Հայաստանի Հանրապետության
և Թուրքիայի Հանրապետության միջև 2009թ. օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված արձանագրություններում. 2009, Երևան։

Ներբեռնել PDF փաստաթուղթը [2]