- Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն - https://old.arfd.am -

Անկախ Արդիւնքէն

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան՝ Երեւանի քաղաքապետական ընտրութիւններուն մասնակցութիւնը, Հայաստանի մէջ ժողովրդավարութեան ամրապնդման ուղղուած նշանակալի՛ քայլ է:

Մեր թեկնածուները բաւական վստահութեամբ կը յայտարարեն, թէ յաջողութիւն պիտի արձանագրեն Երեւանի աւագանիի ընտրութիւններուն: Մենք կը գտնենք, որ Դաշնակցութիւնը, իր մասնակցութեան ձեւով, իր երիտասարդ թեկնածուներու ներկայացումով եւ իր ընտրապայքարի մարտավարութեամբ՝ արդէն իսկ կրնայ ինքզինք յաջողած նկատել:

Արդարեւ, հակառակ այսպէս կոչուած հարցախոյզներու անբարեյոյս գնահատումներուն, հակառակ հասարակական ցանցերու մէջ վխտացող հակադաշնակցական արտայայտութիւններուն, հաւատքո՛վ ու համոզումո՛վ ընտրապայքարի դուրս գալու որոշումը թէ՛ կուսակցութեան, թէ՛ թեկնածուներուն հանդէպ յարգանք կը պարտադրէ:

Մենք յաջողած կը նկատենք ընտրապայքարին ճամբով ներկայացուած Դաշնակցութեան՝ Երեւանի զարգացման ծրագիրին ներդրումը: Յաջողած կը նկատենք երիտասարդական աւիւնով տղոց ու աղջիկներուն այցելութիւնները քաղաքամայրի տարբեր շրջաններ, անոնց բարեհամբոյր շփումները քուէարկողներու հետ, անոնց ժպտուն լաւատեսութիւնը մեր երկրի ապագային հանդէպ:

Դաշնակցութեան «Յանուն Երեւանի» կարգախօսը ունի նաեւ մէկ այլ գնահատելի երանգ, որ կը շեշտուի բոլոր թեկնածուներուն կողմէ՝ իրենց հանրային ելոյթներուն թէ դէմ առ դէմ հանդիպումներուն ընթացքին: Քաղաքապետի դաշնակցական թեկնածու Միքայէլ Մանուկեանի խօսքերով՝ «Այլ ճանապարհ չկայ, քան՝ միասնութի՛ւնը: Բոլոր խնդիրներն ունեն իրենց լուծումը, բնակիչներն ու քաղաքապետը պէտք է միասնական աշխատանքով լուծեն Երեւանի առջեւ ծառացած բազմաթիւ խն-դիրները»:

Բաւական լարուած այս քաղաքական մթնոլորտին մէջ Դաշնակցութեան մասնակցութիւնը քաղաքապետական ընտրութիւններուն՝ նաեւ կայունութեա՛ն երաշխիք է, պետականութեան ամրապնդման հեւքին լծուած քաղաքացիական յանձնառութեան դրսեւորում:

Ընտրապայքարի այս ընթացքին մէջ մենք կը տեսնենք Դաշնակցութեան յաջողութիւնը՝ անկախ անոր թեկնածուներուն ապահոված քուէներու հաշիւէն:

«ԱՍՊԱՐԷԶ»