Ընդհանուր ժողովներ

Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր ժողովները

Ընդհանուր ժողովը Հ.Յ. Դաշնակցութեան կամքը ներկայացնող գերագոյն ժողովն է. կը գումարուի Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի հրաւէրով։ Հ.Յ.Դ Ընդհանուր ժողովը գերագոյն պահակն է Դաշնակցութեան գաղափարաբանութեան եւ բարոյական ըմբռնումներուն. ան կը վճռէ կուսակցութեան ծրագրային եւ կանոնագրային հարցերը։ Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր ժողովին կը պատկանի Դաշնակցութեան ռազմավարական նպատակներն ու առաջադրանքները որոշելու իրաւասութիւնը. Ընդհանուր ժողովը առհասարակ մարտավարական բնոյթի որոշումներ չի տար։ Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր…