Հ.Յ.Դ. Արխիւներու հիմնարկ

Բացուած Է Վարագոյրը Հայկական Ցեղասպանութեան Առնչուող ՀՅԴ-ի Արխիւներուն Վրայ

«Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար» ԺԲ. Հատորի Հրատարակութեան Առիթով ԵՍԱՅԻ ՀԱՒԱԹԵԱՆ Ա. «Նիւթեր Հ.Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար» Հատորներու Շարքը Քանի մը տասնամեակներէ ի վեր ՀՅԴ Բիւրոյի որոշումով կը հրատարակուի «Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան պատմութեան համար» հատորներու շարքը, որ արխիւային նիւթերով կը ներկայացնէ կուսակցութեան անցած ճանապարհը 1890-ական թուականներէն սկսեալ: Այս նիւթերը այնքան առնչուած են հայոց պատմութեան վերջին…

ՀՅԴ Արխիւներու հիմնարկ

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Արխիւներու Հիմնարկը ստեղծուած է 2008ի Յուլիսին: Հիմնարկը կը վայելէ օրինական կարգավիճակ, եւ առ այս, արձանագրուած է Քալիֆորնիոյ մէջ՝ իբրեւ ոչ շահաբեր կազմակերպութիւն: Օրինականօրէն, ՀՅԴ Արխիւներու Հիմնարկին կը պատկանին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան պատկանող, կամ անոր տրամադրութեան տակ գտնուող բոլոր արխիւները, ըլլան անոնք գրութիւններ, լուսանկարներ, կամ լսատեսողական նիւթեր: Հիմնարկը գրասենեակներ ունի Մ. Նահանգնեըու Մոնթէպելլօ…