Կառոյց

ՀՅԴ Կազմակերպական կառոյցը

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան կազմակերպական կառոյցը բաղկացած է ժողովներից եւ մարմիններից: ՀՀ Դաշնակցութեան ժողովներն են` ա. խմբական ժողով. բ. խմբերի Ընդհանուր ժողով. գ. Ներկայացուցչական ժողով. դ. Շրջանային ժողով. է. Հայաստանի Գերագոյն ժողով. զ. Ընդհանուր ժողով: Կուսակցութեան մարմիններն են` ա. խումբ բ. ենթակոմիտէ. գ. կոմիտէ. դ. կենտրոնական կոմիտէ է. Հայաստանի Գերագոյն Մարմին. զ. ՀՅԴ Բիւրօ։(*) Շրջանային ժողովը…