Հ.Յ.Դ. Թանգարան

«ՀՅ Դաշնակցութեան պատմութեան թանգարան» հիմնադրամ

ՀՅ Դաշնակցութեան պատմութեան թանգարանը հիմնադրուել է 1915թ.-ին` Ժնեւում: Թանգարանի ձեւաւորման համար հիմք են ծառայել հետեւեալ նմուշները. «ալբոմ բաց նամակների համարէ, ՀՅԴ հիմնադիր անդամ Քրիստափոր Միքայէլեանի պորտֆելը եւ Վասպուրականի ասեղնագործութեան մի փոքրիկ օրինակ: Այդ մասին են վկայում երկու պարզ, խունացած ձեռագիր էջեր, որոնք իրաւամբ համարւում են թանգարանի «ծննդեան վկայականըէ: Պահպանուած փոքրիկ մի ցուցանակ յուշում է, որ…