Հայ Դատի կառոյցներ

ՀՅԴ Հայ Դատի յանձնախմբերն ու գրասենեակները

Համառօտ ակնարկ ՀՅ Դաշնակցութեան Հայ Դատի յանձնախմբեր այդ անունով գործում են աւելի քան վեց տասնամեակից ի վեր, սակայն նրանց ակունքները աւելի վաղ ժամանակներից են: Առաջին աշխարհամարտի վերջում Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներում կազմուած «Հայաստանի անկախութեան համար ամերիկեան կոմիտեն», իսկ Հայաստանի խորհրդայնացումից յետոյ` նաեւ «Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը» եղել են այն կառոյցները, որոնց միջոցով Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը միջազգային մակարդակով…