Գումարուեց ՀՅԴ Բ. Շրջանային ժողովը


Հայաստանի Գերագոյն Խորհրդի դաշնակցական ֆրակցիայի անդամներ, ԱՊՀի անդամ պետութիւններում գործող դաշնակցական կազմակերպութիւններից հրաւիրուած ընկերներ, արտերկրի մի քանի կազմակերպական շրջանների Կենտրոնական Կոմիտէների եւ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչներ։

Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հայաստանի կազմակերպութեան Բ. Շրջանային ժողովը հանգամանօրէն քննեց եւ տուեց աշխատաշրջանն աւարտուած Կ.Կ.ի գործունէութեան իր գնահատականը։ Բազմակողմանիօրէն քննուեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան տնտեսական եւ քաղաքական կացութիւնը, Հանրապետութեան իշխանութիւնների ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը, Արտերկրի հայութեան հնարաւորութիւնները՝ ի նպաստ Հայաստանի հզօրացման, համահայկական տարողութեամբ օգտագործման պետութեան որդեգրած քաղաքականութիւնը, ինչպէս նաեւ այլ հիմնահարցեր։
Իբրեւ նորընտիր Կ.Կ.ի գործունէութեան ուղենիշ, մշակուեց ուղեգիծ, ընդունուեցին մի քանի բանաձեւեր։

Բանաձեւերը ընդգրկում են ընկերային, տնտեսական կացութեան, Հայաստանի իշխանութիւնների եւ միջ□կուսակցական յարաբերութիւնների, հանրապետութեան պաշտպանութեան, Հայ Դատի, ներկուսակցական եւ այլ հարցեր։ Ժողովը մեծ կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Արցախի հիմնահարցին եւ յանգեց Հ.Յ.Դ. ամբողջ կազմակերպութիւնը Արցախի նորակազմ պետութեան ամրապնդմանն՝ ուղղուած մի շարք որոշումների։ Հայաստանի կազմակերպութեան Բ. Շրջանային Ժողովը ընտրեց Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Կենտրոնական Կոմիտէ։ Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հայաստանի կազմակերպութեան Բ. Շրջանային Ժողովը հաստատեց, որ Դաշնակցութիւնը Հայրենիքում կազմակերպականից թեւակոխում է հունաւորման հանգրուան՝ պատրաստ ակտիւօրէն մասնակցելու Հանրապետութեան հզօրացման եւ ամրապնդման գործին, անմնացորդ նուիրումով ծառայելու իր ժողովրդին, հաւատարիմ Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի կերտման իր գերագոյն նպատակի:

Հայաստանի Կազմակերպութեան Բ. Շրջանային Ժողով
30-01-1992թ

Տպել Տպել