Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի խօսքը ՀՅԴ Գերագոյն Ժողովում


Հ.Յ.Դ. Բիւրոն ողջունում է Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ անկիւնադարձային նշանակութիւն ունեցող Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովը: Այս Ժողովն այսօր աշխարհով մէկ սփռուած դաշնակցական բոլոր կառոյցների ուշադրութեան կենտրոնում է, քանզի կոչուած է լուծելու մեր առջեւ ծառացած կարեւորագոյն քաղաքական եւ կազմակերպական խնդիրներ:

Հ.Յ.Դ. Բիւրոն ողջունում է Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ անկիւնադարձային նշանակութիւն ունեցող Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովը

Սիրելի ընկերներ,
Մեծարգոյ հիւրեր,
Հ.Յ.Դ. Բիւրոն ողջունում է Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ անկիւնադարձային նշանակութիւն ունեցող Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովը: Այս Ժողովն այսօր աշխարհով մէկ սփռուած դաշնակցական բոլոր կառոյցների ուշադրութեան կենտրոնում է, քանզի կոչուած է լուծելու մեր առջեւ ծառացած կարեւորագոյն քաղաքական եւ կազմակերպական խնդիրներ:

Անցած 1,5 տարուայ փորձութիւններից յետոյ, Հայաստանում բնականոն գործունէութեան իրաւական հիմքերից յանիրաւի զրկուած լինելով հանդերձ, Դաշնակցութեան Հայաստանի կազմակերպութիւնը այսօր սկսում է իր Գերագոյն Ժողովը՝ մէկ անգամ եւս փաստելով, որ Դաշնակցութեան քաղաքական ու գաղափարական գործունէութեան հիմնական դաշտը Մայր Հայրենիքն է:

Այս գիտակցութեամբ Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր Ժողովը, ելնելով կազմակերպական ապակենտրոնացման հիմնարար սկզբունքից եւ կազմակերպութեան գործունէութիւնը Անկախ պետականութեան իրողութիւններին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտութիւնից, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի կազմակերպութեանը օժտեց Գերագոյն Ժողովով, եւ նրա կամքը մարմնաւորող Գերագոյն Մարմնով՝ փաստօրէն առաւելագոյնի հասցնելով Հայաստանի կազմակերպութեան ապակենտրոն գործելու իրաւասութիւնները:

Ընդհանուր Ժողովում Հ.Յ.Դ. քաղաքական ուղեգծի մշակման մէջ ունեցած իր հիմնական ներդրումով եւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի կազմակերպական կառոյցի վերաբերեալ որոշման կայացման մէջ իր ունեցած ազդեցիկ դերակատարութեամբ՝ Հայաստանի կազմակերպութիւնը Դաշնակցութեան կեանքում նուաճեց իր առանցքային տեղը:

26րդ Ընդհանուր Ժողովը՝ բարձր գնահատելով Արցախի ազգային-ազատագրական պայքարում եւ Հայաստանի անկախ պետականութեան կայացման գործում Հայաստանի կազմակերպութեան դերակատարութիւնը, միաժամանակ, ինքնաքննադատաբար անդրադարձաւ հայաստանեան կառոյցի քաղաքական եւ կազմակերպական սխալներին ու բացթողումներին՝ շեշտելով դրանց շուտափոյթ եւ արմատական սրբագրման անհրաժեշտութիւնը:

Ընդհանուր Ժողովը կազմակերպութեան առաջ բացեց իբրեւ գաղափարական մէկ միացեալ ընտանիք շարժուելու, Հայաստանն ու Սփիւռքը փոխպայմանաւորող եւ փոխադարձաբար իրար ուժեղացնող անբաժանելի ամբողջութեան վերածելու, Հայաստանի պետականութեան եւ Արցախի անկախութեան ամրապնդման, Հայաստանում ժողովրդավարական, ընկերային-տնտեսական արդար համակարգի իրականացման, Հայ Դատի հետապնդման ճանապարհին ազգային բոլոր ուժերի համադրութեամբ գործելու ուղին:

Այս ժողովը կոչուած է ճշտելու հայաստանեան կազմակերպութեան քաղաքական ռազմավարութիւնը, գործունէութեան ուղղութիւնները եւ գործելակերպը՝ Ընդհանուր Ժողովի մատնանշած համահայկական խնդիրների ընդհանրական շրջագծում: Իբրեւ այդպիսին, Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովը անպայմանօրէն պէտք է դառնայ Դաշնակցութեան հայրենացման եւ հայաստանակենտրոն Դաշնակցութեան վերաստեղծման կարեւորագոյն հանգրուանը:

Ձեր որոշումներով եւ դրանց վրայ հիմնուած հետագայ գործերով՝ Հայաստանի մեր կազմակերպութիւնը պէտք է կարողանայ Դաշնակցութիւնը առաջնորդել հայրենիքում ազգային-քաղաքական մտածողութեան առաջապահի դիրքերը:

Եւ այսօր, երբ անկախ պետականութեան կայացման գործում շօշափելի յաջողութիւնների կողքին հանրապետութեան հասարակական կեանքի անխտիր բոլոր ոլորտներում առկայ են աղաղակող թերութիւններ եւ անարդարութիւններ, մեր պատասխանատուութիւնը, որպէս ընդդիմադիր կուսակցութեան, պետութեան եւ ժողովրդի ճակատագրի համար չափազանց մեծ է:

Այս իմաստով կարծում ենք, որ ժողովը կը կարեւորի եւ կ՚անդրադառնայ ընդդիմութիւնը համախմբելու եւ շարժման մէջ դնելու Դաշնակցութեան դերին եւ հնարաւորութիւններին: Այն կարեւորուած է յատկապէս հիմա, երբ արտաքին եւ ներքին որոշ ազդակների համադրութեան դէպքում
հնարաւոր է հանրապետութեան արդէն իսկ միաբեւեռ եւ որեւէ իրական հակակշիռներից զուրկ հասարակական-քաղաքական կեանքի լճացումն ու աստիճանական քայքայումը:

Սիրելի ընկերներ,

Այս ժողովը գումարւում է մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ Դաշնակցութիւնը դիմագրաւում է իր բարոյական կերպարն ու գաղափարական ուժը վարկաբեկելուն ուղղուած Հանրապետութեան իշխանութիւնների հետեւողական փորձերին: Բանտերում են Արցախի ազատագրութեանը եւ Հայաստանի պաշտպանութեանը անսակարկ նուիրումով ծառայած դաշնակցական պատասխանատու ընկերներ եւ մարտիկներ: Մէկ տարի տեւող եւ այժմ էլ շարունակուող դատավարութիւնները հաստատեցին, որ քաղաքական պատուէրներով Դաշնակցութիւնը ամբաստանեալի աթոռին նստեցնելու ճիգերը ձախողուած են, իսկ նրան վերագրուող ամբաստանութիւնները անհիմն են:

Լաւ հասկանալով կուսակցութեան առաջ ծառացած քաղաքական, իրաւական եւ կազմակերպական հարցերի ողջ բարդութիւնը եւ փոխկապակցութիւնը՝ կասկածներ չունենք, որ Դաշնակցութեան Հայաստանի կազմակերպութեան Գերագոյն Ժողովը, ընկերական անկեղծ եւ ուղղամիտ քննարկումների ճանապարհով, կը գտնի անլուծելի թուացող այս խնդիրների լուծման ճանապարհները եւ կը գծի Հայաստանում կազմակերպութեան գործունէութեան նոր, արդիւնաւէտ հուն՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայ Ժողովրդի:
Յաջողութիւն ձեր աշխատանքներին:

Տպել Տպել