Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Հայաստանի Կենտրոնական կոմտէի հայտարարութիւնը


Աշխարհի քաղաքական բեմում մեր ներկայութիւնը էապէս պայմանաւորուած է ազգային նպատակների իրականացման համար մեր միակամութեան կարողութեամբ։ Առանց գերագոյն նպատակի՝ ժողովուրդները զրկւում են ինքնիրացման հնարաւորութիւնից, կորցնում իրենց ներքին միասնութիւնը եւ աստիճանաբար ոչնչանում իբրեւ քաղաքական գոյութիւն։ Ազատ, Անկախ, Միացեալ Հայաստանի տեսլականը, հայ ժողովրդի զարգացման ընթացքը կարգաւորող, միեւնոյն առանցքի շուրջ հաւաքող նպատակ է եւ հրաժարումը այդ նպատակից՝ մեր տեսակի բացառիկութիւնը վտանգել, մեր էութիւնը խեղել, այլասերել է նշանակում։

Այս տարի Հայաստանը առաջին անգամ Ապրիլ 24ը նշում է որպէս դէպի անկախութիւն ընթացող հանրապետութիւն։ Ներկայ հանգրուանում ՀԱՅ ԴԱՏի հետապնդումը պէտք է պետական քաղաքականութիւն դառնալով նոր թափ ու որակ ստանար՝ աշխարհին ու հարեւաններին պարզելով լաւագոյն կեանքի համար պայքարող ողջ հայ ժողովրդի անսասան կամքը։ Սակայն այսօր հանրապետութեան իշխանութիւնները, խորհրդա-թուրքական յարաբերութիւնների բարելաւման շրջագծում, ՀԱՅ ԴԱՏից, ժողովրդի իրաւունքներից հրաժարուելու գնով, Թուրքիայի հետ բարեկամական կապեր հաստատելու ճանապարհն են ընտրել։ Բարեկամութիւնը աշխարհի բոլոր ժողովուրդների եւ հարեւանների հետ կենսական խնդիր է, սակայն հայ ժողովուրդը Թուրքիայի հետ յարաբերուելիս չի կարող, յանուն օրախնդիր հարցեր լուծելու, վտանգել իր իսկ արժանապատուութիւնն ու գոյութեան հիմքերը։

Այս հաստատումներից ելնելով, նկատի առնելով Հայաստանի Հանրապետութեան եւ յատկապէս Արցախի քաղաքական իրավիճակը, հետապնդելով ողջ հայութեան ազգային գերագոյն շահերը, Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հայաստանի Կենտրոնական Կոմիտէն յայտարարում է, որ շարունակելու է իր կազմակերպական կառոյցն ու հնարաւորութիւնները ուղղել ՀԱՅ ԴԱՏի պաշտպանութեանը եւ 1915 թուականի ցեղասպանութեան ճանաչման խնդրին։ Միաժամանակ՝ Հանրապետութեան իշխանութիւններին կոչ է անում Թուրքիայի հետ տնտեսական յարաբերութիւնները պայմանաւորել Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացով։

Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԱՏԱՆԻ Կ. ԿՈՄԻՏԷ
21 ԱՊՐԻԼ 1991
ԵՐԵՒԱՆ

Տպել Տպել